ETT TRYGGT OCH ROBUST SYSTEM

Vårt servicepaket ger dig en trygghet att alltid ha den senaste programvaran och ett system som har driftsgaranti. Servicepaketet är en god investering och garanti för systemfunktion.

Vi hjälper er så att era kunder får en enklare vardag med en trevligare tvättstuge- och passermiljö.

Netwing servar er på bästa sätt för att hålla ert system underhållet och driftsäkert.

Hela konceptet är mycket omtyckt och tryggheten som ni får via servicepaketet gör det till en ännu större självklarhet för oss som leverantör – att alltid se till så att det ni köpt fungerar som det ska.