Om oss

NETWING – DE DIGITALA LÖSNINGARNA FÖR TRYGGARE OCH SMIDIGARE FASTIGHETER

Ett företag med flerårig erfarenhet från Telekom-branschen.

Företaget är ständigt under utveckling och har stort fokus på användarvänlighet och anpassningar för att bredda sig mot en större målgrupp. Tanken är att de digitala helhetslösningarna för flerbostadshus ska bli mer och mer applicerbara på fler användningsområden.

Netwing erbjuder digitala lösningar för flerbostadshus, så som passersystem och tvättstugebokningssystem.  Detta med hög servicegrad och en kvalitet som innebär väldigt hållbara och slitstarka produkter. Våra produkter är enklare än konkurrenternas, och vi erbjuder även livstids garanti på allt vi säljer. Användarvänligt, komplett och robust – det är Netwing. Allt styrt via vår moderna webbokning som är omtyckt både av beställare och slutanvändare.

Vi finns med er hela vägen genom era svängar och utvecklingsperioder. Vårt servicepaket är en god investering för dig och en garanti för framtiden. Via oss har ni alltid tillgång de senaste uppdateringarna i systemet, både vad gäller mjukvara och hårdvara. Tillsammans växer vi mot en än mer modern och anpassad miljö för dig och dina kunder. Era kunder får en enklare vardag med en trevligare tvättstugemiljö och tryggare lokaler och är på så sätt mer hållbara kunder över tid.

Produktbilder

Bokningssytem - Netwing

nBook – Vårt bokningssytem

Passersystem - Netwing

Vårt passersystem